Zeka testleri ile çocuğun zeka düzeyi hesaplanmaktadır. Zeka testleri çocukların yapabilecekleri işlere, becerilerine, yaşlarına uygun sayı, söz ve biçim ilişkisine dayanılarak hazırlanır.

Alternatif zeka kavramlarına gözatarsak Nöropsikolog Howard GARDNER’in çoklu zeka kuramına göre 7 ayrı zeka saptanmıştır.

Dilsel zeka (yazarlar, politikacılar)

Mantıksal-matematiksel zeka (bilimadamları felsefeciler, araştırmacılar)

Görsel-mekansal zeka (mimar, denizciler)

Bedensel-kinestetik zeka (sporcular, sanatçılar, dansçılar)

Müzikal zeka (müzisyenler)

Kişilerarası zeka (öğretmen, satıcı, politikacı)

Benlik zekası (felsefeciler, bilim adamları)

Bu kavrama göre zeka sadece bilişsel değil, aynı zamanda güdüsel ve duygusal faktörlerden kaynaklanır. Örneğin, bir öğrencinin matematik dersinden başarısız olması, bazı durumlarda öğretmeni sevmemesi veya utangaçlık duygularından kaynaklanabilir.